Akademski slikar - grafičar

IZLOŽBA GRAFIKA

– Galerija SULUV, Novi Sad, mart 2004.
– Galerija Vid, Beograd, april 2004.
– Galerija Marko K. Gregović, Petrovac, jul 2004.

 

Monumentalne, mini ekspresije (urbane asocijacije).

Kada sam pregledao seriju mini grafika mlade i već potvrđene umetnice Jelene Bjelica, osetio sam prijatnost harmonične, kontemplativne geometrije.

Ovi urbani predeli koji u krajnjem izrazu konvergiraju u čistu geometriju, deo su sasvim novog, “modernog“ života u okruženju svedenih arhitektonskih zdanja, kao i svedene kompjuterske komunikacije i drugih civilizacijskih tekovina uslovljenih jednostavnom, brzom i efikasnom komunikacijom.

Iako ove prve asocijacije i urbane refleksije, sadrže u osnovi geometriju, one obiluju drugim plastičkim kvalitetima, koji daju pravi oživljeni impuls ovim svedenim oblicima.

Prijatne slučajnosti ecovanja cinka, impulsi ličnog rukopisa i osećajna beleženja linije u pojedinim segmentima kompozicije, otvaraju nova polja, kroz koja ove grafike deluju na posmatrača. Tu je i po koja naznaka prepoznatljivih oblika i predmeta koja bude našu imaginaciju i nostalgična sećanja na neka manje savršena vremena.

Atmosferu ovih grafika možemo tražiti i u slučajnim pogledima pomalo zapuštenih urbanih uglova i sjajnim refleksijama ogromnih staklenih površina u kojima se ogleda virtualna stvarnost.

Lepotu ovih grafika potvrđuje klasična tehnologija duboke štampe u kojoj i sam papir, boja i svaki trag ecovanja, daju organičnost i prijatnost otisku, koji nadasve nosi sofisticirane treptaje umetnice, koja je u svoje grafike utisnula duboku osećajnost opisujući na svojstven način prostor i vreme u kome živimo.

Čestitamo Jeleni na minijaturama monumentalnog dejstva.

Dušan Todorović

 

Jelena Bjelica predstavlja nam se kompleksnim ciklusom grafika – minijatura. Njeni radovi su veoma analitični i pri tom formiraju niz raznorodnih likovnih celina.

Polazište ovih grafika zasigurno je mnogostruko. Boja, kompozicija, sam način izrade, sve su to aspekti pažljivo koncipiranog “minijaturnog“ asanblaža njene pronicljive istraživačke prirode. Sva ova promišljanja otkrivena su u vitražnom dogledu. U takvoj likovnoj igri svetlosti višestrukih karaktera Jelena Bjelica tvori mozaički kompozicioni sklop. Kao majstor apstrahovanja ova umetnica svojim “kosmolikim“ okom odbacuje suvišno i deskriptivno.

Zaista, toliko toga minucioznog uzglobljeno je u čvrstu geometrijsku kompoziciju. Grafike malog formata odišu izuzetnom bistrinom. Naravno, na ovim listovima nije izostala uvek potrebna doza asocijativnosti, tako, grafike Jelene Bjelice oprezno koketiraju sa čistom apstraktnom vizijom, ali joj se u celosti ne predaju. Poput komadića bojenog stakla oko kojih bela linija plete “vrednost više“ ove grafike su oduhovljeni otisci iznad svake profanosti.

Jasnoća grafičkih listova proizašla je iz fokusiranja sveta koji Jelenu Bjelicu okružuje. U stvari, glavna namera ovih radova je specifičan put u potragu za celovitošću sveta oko nas.

Danilo Vuksanović