Akademski slikar - grafičar

Edukacija

Atelje mladih

Časovi za decu svih uzrasta i odrasle.
Pripreme za upis u srednju umetničku školu i likovne akademije.
Crtanje, slikanje, vajanje, grafika, primenjena umetnost.
Rad u malim grupama.
Individualni časovi.
Potreban materijal obezbeđen.
Polaznicima organizovana izložba, kao i učešće na aktuelnim likovnim konkursima.